support 85925

Chúng tôi luôn ở đây 24/7 hỗ trợ bạn trọn đời.

"Lời hứa từ Thabidu Company"

Chát trực tuyến

Cách nhanh nhất để bạn gặp được kỹ thuật viên của chúng tôi.

Gửi email

Gửi yêu cầu tới bộ phận kỹ thuật bằng

Hãy để đội ngũ Support Zubi truy cập vào máy tính của bạn để hỗ trực tuyến

Hãy để chúng tôi khắc phục mọi thứ

cho bạn bằng ba bước đơn giản

Liên hệ

Gọi hoặc Email cho chúng tôi miễn phí 24x7

Kết nối

Chúng tôi sẽ kết nối với các thiết bị của bạn và tìm ra điều gì sai

Thư giãn

Ngồi lại và để chúng tôi quan tâm đến vấn đề này

Bạn cần Nhà lưu trữ trang Web uy tín?

"Lời hứa từ Thabidu Group, dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi là trọn đời, trường cửu."