Web5c DNS, hệ thống Quản Lý Tên Miền, DNS Tên Miền nhanh chóng

vDNS Management

Miễn phí trọn đời !

vDNS zubicloud.com  là phần mềm Quản Lý DNS Tên Miền tốt nhất, quản trị Domain giúp Bạn cấu hình các thông số Domain tiện lợi nhanh chóng và miễn phí!

Lý do nên chọn hệ thống vDNS Zubi Cloud

Uy tín hàng đầu

Cập nhật nhanh

Đầy đủ chức năng

Miễn phí 100%

Tính năng đầy đủ

A record (IP Address), CName (Alias), MX (Mail), TXT 

URL Redirect: Cho phép chuyển hướng truy cập đến một website nào đó.

URL Frame: Cho phép lồng một website nào đó vào tên miền.

Email Forwarding: Cho phép tạo các địa chỉ email với định dạng tenhopmail@tenmien.vn, các hộp email này sẽ forward email đến địa chỉ email thực sự của bạn (như @yahoo.com, @gmail.com, …)

Để sử dụng hệ thống, quý khách vui lòng chuyển DNS tên miền theo thông tin sau:

ns1.zubicloud.com

ns2.zubicloud.com